Homepage Oorsprong van Kerstmis

Wat is de oorsprong van Kerstmis?

Kerstmis is een feest met een rijke traditie, en het werd niet altijd gevierd zoals we dat vandaag doen. De oorsprong van Kerstmis ligt in een combinatie van verschillende culturen. Het Kerstfeest vindt zijn wortels in het traditionele Germaanse en Scandinavische Joelfeest, het vroege Christendom in de eerste eeuwen na Christus, en de Zonnegod-cultus rond de Middellandse Zee. In de twintigste eeuw kwam er een vierde invloed bij, onder de vorm van het commerciŽle pakjesfeest dat we vandaag de dag maar al te goed kennen.

In het vroege Christendom werd er aanvankelijk weinig aandacht besteed aan de geboortedatum van Jezus. Het was pas wanneer keizer Constantijn de Grote van het Romeinse Rijk er zijn missie van maakte het Christelijke geloof te verspreiden, dat Kerstmis voor het eerst opdook. Om aan te sluiten bij de religies van die tijd Ėhet Christendom was op vele plekken nog niet doorgedrongen- vermengde Constantijn elementen van het Christelijke verhaal met Germaanse elementen. Bij de Germanen werd er rond 25 december immers al een joelfeest gehouden, ter ere van de Zonnewende. Uit deze traditionele Germaanse feestdag, stamt ook het gebruik van de kerstboom.

In het Zuiden van het Romeinse Rijk echter, werden deze joelfeesten niet gevierd, maar had men wel gelijkaardige feesten voor andere Heidense goden zoals Ra en Helios. Beide waren de voorstelling van de zon als godheid, en in dat opzicht was het logisch om Christus te bestempelen als het licht in de duisternis. Zo veranderde het vieren van de Zonnewende langzaamaan in het vieren van de geboorte van Jezus. Van een echte Kerstman was er tot de negentiende Eeuw weinig sprake.