Homepage Waarom versieren wij kerstbomen?

Waarom versieren wij kerstbomen?

Het lijkt een gekke traditie om de geboorte van Jezus te vieren met het versieren van een boom, maar Kerstmis is een feest dat zijn oorsprong vindt in een heleboel verschillende culturen. De kerstboom is dan ook een overblijfsel van de oude Germanen die in het midden van de winter een dennenboom versierden bij het feest van de Zonnewende. De naaldboom blijft immers in de winter groen, en dit gold als een symbool van leven en hoop in het midden van de winter.

Volgens de legende vindt de kerstboom zijn oorsprong in het verhaal van Sint Bonifatius, een Heilige die de opdracht had het Christendom te verspreiden in de Germaanse gebieden. Kerstbomen zoals we ze vandaag de dag kennen zijn echter pas sinds de zestiende eeuw in gebruik. De bomen werden gebruikt als versiering bij toneelstukken en andere evenementen rond die periode. Het versieren van de boom deed dienst als een symbool van schoonheid en hoop in de koude wintermaanden. Later werden ook christelijke elementen belangrijk in het versieren van de boom. Zo is het gebruikelijk om een ster bovenop de boom te zetten, net als de Ster van Bethlehem, die de Drie Koningen naar de pasgeboren Jezus leidde. Een andere gewoonte die bijdroeg tot de kerstening van de kerstboom, is het gebruiken van engelen als decoratie en het plaatsen van een kerststal onder de boom.

Tegenwoordig worden kerstbomen met allerlei versieringen behangen, en hoeven de decoraties niet meteen een Christelijke (of Germaanse) invloed te hebben. Vandaag versieren we kerstbomen om een heel simpele reden: omdat het mooi is.